Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по 6 обособени позиции

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-06-05 08:30:00
№ 20170522NygI4824301

Описание:

Доставка на работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена по 6 обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция №1 – „Работно облекло, съгласно списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“ , запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания;

Обособена позиция №2 – „Работно облекло, извън списъка на стоките по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“;

Обособена позиция №3 – „Предпазни работни обувки“;

Обособена позиция №4 –  „Работни обувки за нуждите на ОП „Общинска охрана“;

Обособена позиция №5 – „Работни ръкавици“;

Обособна позиция № 6 – „Лични предпазни средства“


Документи
42252017050906_Документация за обществена поръчка.pdf
42542017050906_Образци.rar

ПубликацияДата
Решение за откриване 2017-06-05 11:51:00
Обявление за поръчка 2017-06-05 11:54:00
Протокол 1 2017-08-07 10:49:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2017-09-05 12:54:00
Протокол №2 2017-10-04 09:28:00
ДОКЛАД 2017-10-04 09:29:00
Решение за определяне на изпълнител 2017-10-04 09:30:00
Съобщение до "Бултекс 99" ЕООД 2017-10-06 15:23:00
Съобщение до "Смарт бизнес къмпани" ЕООД 2017-10-06 15:26:00

<-- Обратно към поръчки