Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Строително-ремонтни работи в помещения, находящи се на бул. Княгиня Мария Луиза” №73, град Пловдив и ремонт на покривна конструкция на сгради, находящи се на ул. Рогошко шосе” – град Пловдив, предоставени за управление на ОП „Траурна дейност” – община Пл

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2018-12-27 11:08:57
№ 20181217zBid7514695

Описание:Документи
10402018271112_Решение.PDF
10452018271112_Обявление.PDF
10542018271112_Указания.PDF
10582018271112_Методика.PDF
11062018271112_Договор.PDF
11122018271112_Декларации.doc
11152018271112_Количествена Сметка.xlsx
11182018271112_Количествено-стойностна сметка.xlsx
11222018271112_Списък.docx
11242018271112_Технически спецификации.docx
11272018271112_Техническо предложение.docx
11302018271112_Ценово предложение.docx
11332018271112_ЕЕДОП.rar

ПубликацияДата
Протокол 1 2019-02-08 15:50:00
Протокол 2 2019-02-08 15:55:00
Съобщение 2019-03-20 14:34:00

<-- Обратно към поръчки