Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Осигуряване на информация и комуникация по проект BG16RFOP001-5.002-0003-C01 "Осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура за предоставяне на нови социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в град Пловдив", финансиран от Оперативна прог

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-02-04 14:56:00
№ 20190130QFYT7680216

Описание:

Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на брандирани информационни и промоционални материали, билборд и информационни табели (ОП 1).

Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на брошури, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП2).


Документи
55402019041402_Решение за откриване.PDF
55452019041402_Обявление.PDF
55502019041402_Документация.PDF
55542019041402_Технически спецификации.pdf
55592019041402_Проект на договор ОП1.PDF
56042019041402_Проект на договор ОП2.PDF
56082019041402_ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.docx
56112019041402_ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОП1 и ОП2.docx
56152019041402_espd-request.zip
56192019041402_ESPD-BG1.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки