Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 по обособени позиции“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2019-03-04 14:55:00
№ 20190222nNWF7926879

Описание:

„Определяне на изпълнител за консултантска услуга във връзка с реализация на проект "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1 по обособени позиции“:

Обособена позиция №1: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1 и 1-2.

Обособена позиция №2: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3.

Обособена позиция №3: „Упражняване на строителен надзор на обект „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, бул. „Дунав” – „Брезовско шосе”.

Обособена позиция №4: „Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация


ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-03-04 15:10:00
Обявление за поръчка 2019-03-04 15:15:00
Документация 2019-03-05 13:00:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2019-06-07 15:10:00

<-- Обратно към поръчки