Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация“

Тип поръчка: ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ

Дата: 2019-10-04 12:20:00
№ 20190920nJPS8818712

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2019-10-04 12:45:00
Покана за участие в процедура с № 19РОП76/1/04.10.2019г. 2019-10-04 12:55:00
Покана за участие в процедура с № 19РОП76/2/04.10.2019г. 2019-10-04 13:00:00
Проект на договор 2019-10-04 13:10:00
Техническо предложение 2019-10-04 13:15:00
Ценово предложение 2019-10-04 13:20:00
Техническа спецификация 2019-10-04 13:25:00
Мотиви 2019-10-04 13:30:00
ЕЕДОП 2019-10-04 13:40:00
ЕЕДОП 2019-10-04 13:45:00
ДОКЛАД 2019-10-04 13:50:00

<-- Обратно към поръчки