Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ПСОВ Пловдив - инженеринг"

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2020-01-02 15:00:00
№ 20191220vtFg9085139

Описание:ПубликацияДата
Решение за откриване на процедура 2020-01-02 15:45:00
Обявление за поръчка 2020-01-02 15:50:00
ДОКЛАД 2020-01-03 14:40:00
Условия и указания за участие 2020-01-03 15:20:00
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 2020-01-03 15:25:00
Техническа спецификация 2020-01-03 15:35:00
Образец на ценово предложение 2020-01-03 15:40:00
Образец на техническо предложение 2020-01-03 15:55:00
Методика за оценка на офертите 2020-01-03 16:00:00
Мотиви 2020-01-03 16:05:00
ЕЕДОП 2020-01-03 16:10:00
ЕЕДОП 2020-01-03 16:15:00
ОТГОВОР НА ВЪПРОС 2020-02-06 11:05:00
Протокол № 1 от работата на комисията 2020-03-09 16:11:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2020-04-23 16:03:00
Решение за избор на изпълнител, Доклад и Протоколи на комисията 2020-06-08 14:46:00
Съобщение по чл.43 от ЗОП 2020-06-09 10:09:00

<-- Обратно към поръчки