Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Дата: 2016-03-28 14:32:00

Описание:

СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Отваряне на ценовите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ”, открита с решение №16РОП13/17.02.2016г., публикувана в РОП под уникален номер 00267-2016-0014.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в цитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 31.03.2016г. от 09:30 часа в зала № 36 на Община Пловдив,  находяща се на адрес: гр.Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, ет. 3.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Представяме Ви резултатите от оценката на офертите на участниците по показател „Организация на изпълнение” (Т), както следва:

"Д И М ИНВЕСТМЪНТ" ООД

Максимално присъден брой точки на участник в процедурата max)

10

Брой точки, присъден на участника n)

10

Оценка по показател Т (Т = Тnmax*100)

100 точки

 

С уважение,            

АДЕЛИНА ХАСОВА

Главен експерт в  дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив,

Председател на комисията, назначена със Заповед №16ОА584/17.03.2016г.

 

Дата: 28.03.2016г.


Документи
35162016281403_saobshtenie-ceni-28.03.16.pdf

<-- Обратно към поръчката