Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари“ - гр. Пловдив

Съобщение до "Енергийна финансова група" АД

Дата: 2016-10-13 15:11:00

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На дата 10.10.2016 г. Ви е изпратено Решение №16РОП73(4)/10.10.2016г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари“ – гр. Пловдив”, открита с Решение №16РОП73/03.08.2016г. и публикувана в РОП под уникален номер 00267-2016-0078.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – l.dermendzhieva@efg.bg.

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение №16РОП73(4)/10.10.2016г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари“ – гр. Пловдив”, открита с Решение №16РОП73/03.08.2016г. и публикувана в РОП под уникален номер 00267-2016-0078, се счита за надлежно връчено на       „ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА“ АД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 13.10.2016г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №16РОП73(4)/10.10.2016г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 10.10.2016г.


С уважение,

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“

 


 


Документи
16242016131510_ЕФГ АД.PDF

<-- Обратно към поръчката