Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ДОСТАВКИ НА ПРОПАН-БУТАН ЗА АВТОМОБИЛИ ЧРЕЗ СИСТЕМА НА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БЕЗНАЛИЧНО КАРТОВО ПЛАЩАНЕ

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "АПИД ­ 2000" ООД – ЕИК: 115320808

Дата: 2017-03-13 09:14:00

Описание:

ДО

"АПИД ­ 2000" ООД – ЕИК: 115320808

Уважаеми дами и господа,

На дата 09.03.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП5(3)/09.03.2017г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКИ НА ПРОПАН-БУТАН ЗА АВТОМОБИЛИ ЧРЕЗ СИСТЕМА НА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИ УСЛОВИЯТА НА БЕЗНАЛИЧНО КАРТОВО ПЛАЩАНЕ ”, открита с Решение №17РОП5/24.01.2017г. и с уникален номер в РОП 00267-2017-0005

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – office@apid2000.com    

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

Решение №17РОП5(3)/09.03.2017г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 13.03.2017г.

Към настоящото съобщение прилагаме разпечатка на писмото, с което Ви е изпратено Решението.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП5(3)/09.03.2017г., както и до доклада и протокола от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 09.03.2017г.

 

С уважение,

Тодор Тодоров

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

 

Настоящото съобщение в едно с разпечатката, описана в него, е приложено електронно подписано в прикачения към настоящата публикация файл.


Документи
25522017130903_SAOBSHTENIE-43-4-APID200OOD.pdf.p7s

<-- Обратно към поръчката