Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДГ „ЛИЛИЯ“ по проект "Всички заедно - за по-добро образование и здраве"

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП КОБРА СЕКЮРИТИ ЕООД

Дата: 2017-07-26 14:20:00

Описание:

ДО

 „КОБРА СЕКЮРИТИ“ ЕООД

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 24.07.2017 г. Ви е изпратено Решение №17РОП39(5)/24.07.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение за ДГ „Лилия“”, открита с Решение №17РОП39/26.05.2017г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – cobra_security@abv.bg

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №17РОП39(5)/24.07.2017г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение за ДГ „Лилия“”, открита с Решение №17РОП39/26.05.2017г., се счита за надлежно връчено на    „КОБРА СЕКЮРИТИ“ ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 26.07.2017г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №17РОП39(5)/24.07.2017г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 24.07.2017г.

 

 

С уважение,

 

Елена Караманова

юрист

 

 


Документи
34042017261407_КОБРА.pdf

<-- Обратно към поръчката