Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Дата: 2017-09-11 16:21:00

Описание:

ДО

всички заинтересовани лица

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 57, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че предстои публично заседание за отваряне на ценовите предложения във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ/КОМУНИКАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА В ОБЩИНА ПЛОВДИВ“ ПО ОПРР 2014-2020”, открита с Решение №17РОП54/04.07.2017г. (изм. с Решение №17РОП54-2/12.07.2017г.), с уникален номер в РОП 00267-2017-0062 и съдържаща следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Услуги, свързани с организиране на събития, публикации в медии и доставки на брандирани информационни и промоционални материали, билбордове и информационни табели (ОП 1); Обособена позиция № 2: Изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (ОП 2);

Отварянето ще се състои на дата 14.09.2017г. от 11:00 часа в административната сграда на Община Пловдив – гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, ет. 3, зала 36.

Заседанието е публично и на него могат да присъстват законни и упълномощени представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.

                                                                

С уважение,

 

АДЕЛИНА ХАСОВА                   

Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив и председател на комисията, назначена със Заповед №17РОП54(9)/18.08.2017г.

гр. Пловдив

11.09.2017г.


Документи
38352017111609_SAOBSHTENIE-CENI-PK.pdf

<-- Обратно към поръчката