Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника и принадлежности за нуждите на администрацията в Община Пловдив и структурните й звена

Документация за обществената поръчка

Дата: 2018-03-12 13:12:00

Описание:

Документация
за обществена поръчка

с предмет:

 „Доставки и гаранционна поддръжка на компютърна техника и принадлежности за нуждите на администрацията в Община Пловдив и структурните й звена“

ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
ЧАСТ ІІ: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЧАСТ IІІ: ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1 – ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Приложение №2 – ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (образец)
Приложение №3 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (образец)
Приложение №4 – EДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (образец във формати *.docx и *.xml)


Документи
17102018121303_І-Условия-и-указания.pdf
17162018121303_ІІ-Проект-на-договор.pdf
17222018121303_ІІІ-1-Технически-спецификации.pdf
29382018121303_ІІІ-2-4-Образци.rar

<-- Обратно към поръчката