Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Приготвяне и доставяне на готова храна за нуждите на социалните услуги на бюджетна издръжка към Община Пловдив

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "ИНДУСТРИЪЛ ФУУД" ЕООД

Дата: 2018-04-18 17:04:00

Описание:

ДО

"ИНДУСТРИЪЛ ФУУД" ЕООД 

СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Днес на дата 18.04.2018 г., Ви е изпратено Решение №18РОП33(3)/18.04.2018г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставяне на готова храна за нуждите на социалните услуги на бюджетна издръжка към Община Пловдив” и уникален номер в РОП 00267-2018-0034.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 17:00 часа на 18.04.2018 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решение №18РОП33(3)/18.04.2018г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 18.04.2018г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 18.04.2018г.

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров           

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив
18.04.2018 г.


Документи
09122018181704_СЪОБЩЕНИЕ-43-4-ИНДУСТРИЪЛ-ФУУД_signed.pdf

<-- Обратно към поръчката