Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив"

Документация за обществената поръчка

Дата: 2018-05-04 11:49:00

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
ЧАСТ ІІ: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЧАСТ IІІ: ПРОЕКТИ НА ДОГОВОРИ
ЧАСТ ІV: ОБРАЗЦИ
    EДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (формати *.docx и *.xml)
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 1 (формат *.docx)
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 2 (формат *.docx)
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 3 (формат *.docx)
    ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 1 (формат *.docx)
    ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 2 (формат *.docx)
    ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОП 3 (формат *.docx)


Документи
51542018041105_І-Условия-и-указания.pdf
51592018041105_ІІ-Технически-спецификации.pdf
52072018041105_ІІІ-Проект-на-договор-ОП-1.pdf
52162018041105_ІІІ-Проект-на-договор-ОП-2.pdf
52212018041105_ІІІ-Проект-на-договор-ОП-3.pdf
52252018041105_ІV-Образци.rar

<-- Обратно към поръчката