Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на мебели за обслужваща сграда към ДКЦ Изток гр. Пловдив и учебен център в двора на ОУ "Кирил Нектариев" по две обособени позиции

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП НАД ДИЗАЙН ЕООД

Дата: 2018-06-01 17:00:00

Описание:

ДО

"НАД ДИЗАЙН" ЕООД

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 01.05.2018 г. Ви е изпратено Решение №18РОП34(5)/31.05.2018г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели за обслужваща сграда към ДКЦ Изток  гр. Пловдив и учебен център в двора на ОУ "Кирил Нектариев ”, открита с Решение №18РОП34/03.04.2018г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща – nad_design@abv.bg

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №18РОП34(5)/31.05.2018г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели за обслужваща сграда към ДКЦ Изток  гр. Пловдив и учебен център в двора на ОУ "Кирил Нектариев ”, открита с Решение №18РОП34/03.04.2018г., се счита за надлежно връчено на  "НАД ДИЗАЙН" ЕООД, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 01.06.2018г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №18РОП34(5)/31.05.2018г., доклада и протоколите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към настоящата преписка с публикация от дата 01.06.2018г.

 

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров /п/

Директор на дирекция „Обществени поръчки“

 

 

 

 


<-- Обратно към поръчката