Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя

Дата: 2018-07-18 16:36:00

Описание:

ДО:
"МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
"Т7 КОНСУЛТ" ЕООД
"ТЕХНОСТРОЙКОНТРОЛ" ООД
"КИМТЕКС ЛС" ООД
"ТУСКО" ЕООД
"ИКАР КОНСУЛТ" АД
"ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД
"АСТРА КОНСТРУКШЪН ГРУП" ООД

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

Днес, на дата 18.07.2018 г., Ви е изпратено Решение №18РОП49(7)/18.07.2018г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” и уникален номер в РОП 00267-2018-0051, съдържаща обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Обекти: ДЯ „Детски Смях“, ЦДГ „Перуника“ и ЦДГ „Снежанка“ (ОП 1); Обособена позиция №2: Обекти: Сградите на СОУ „Любен Каравелов“ (ОП 2);

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 16:30 часа на 18.07.2018 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам че същото се счита за надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 18.07.2018г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.

 

С уважение,

 

Тодор Тодоров             

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

18.07.2018 г.


Документи
46372018181607_съобщение-43_signed.pdf

<-- Обратно към поръчката