Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки на течни горива за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена за периода 2019 - 2020 година

Документация за обществената поръчка

Дата: 2018-08-16 15:01:00

Описание:

СЪДЪРЖАНИЕ:
ЧАСТ I: УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
ЧАСТ ІІ: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ЧАСТ IІІ: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ЧАСТ ІV: ОБРАЗЦИ
    EДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (формати *.docx и *.xml)
    ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (формат *.docx)
    ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 (формат *.docx)
    ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 (формат *.docx)


Документи
03442018161508_І-Условия-и-указания.pdf
03492018161508_ІІ-Технически-спецификации-ОП1.pdf
03532018161508_ІІ-Технически-спецификации-ОП2.pdf
03572018161508_ІІІ-Проект-на-договор.pdf
04012018161508_ІV-Образци.rar

<-- Обратно към поръчката