Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка на мебели за обслужваща сграда към ДКЦ Изток гр. Пловдив и учебен център в двора на ОУ "Кирил Нектариев" по две обособени позиции

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решение на възложителя

Дата: 2018-08-16 17:07:00

Описание:

ДО:

СД "ГАЛВАНО-КОСТАДИНОВ С-ИЕ"

КООПЕРАЦИЯ “ПАНДА”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

На дата 16.08.2018 г., Ви е изпратено Решение №18РОП34(7)/15.08.2018г. относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на мебели за обслужваща сграда към ДКЦ Изток гр. Пловдив и учебен център в двора на ОУ "Кирил Нектариев" и уникален номер в РОП 00267-2018-0035, съдържаща следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на мебели за обслужваща сграда към ДКЦ Изток гр. Пловдив“ Обособена позиция №2 „Доставка на мебели за учебен център в двора на ОУ "Кирил Нектариев"“

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 15:00 часа на 16.08.2018 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и условията описани в електронното съобщение за връчване, Ви уведомявам за следното:

Решението се счита за надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 16.08.2018г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.

 

С уважение,

 

/П/                  

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

16.08.2018 г.


<-- Обратно към поръчката