Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Изпълнение на строителство за обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив, в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Дата: 2018-10-03 13:54:00

Описание:

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, уведомяваме всички заинтересовани лица, че на дата 08.10.2018 г. от 10:00 часа, в административната сграда на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, ет. 3, зала 36, ще се проведе публично заседание за отваряне на ценови предложения относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителство за обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив, в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив” и уникален номер в РОП 00267-2018-0087.

На заседанието ще бъдат обявени резултатите от оценяването по техническите показатели, ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите до този етап участници.

Заседанието е публично и на него могат да присъстват представители на участниците в процедурата и на средствата за масово осведомяване.

С уважение,             

 

АДЕЛИНА ХАСОВА                     

Главен експерт в дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

Председател на комисията, назначена за провеждане на процедурата

гр. Пловдив

03.10.2018 г.


Документи
58152018031310_СЪОБЩЕНИЕ-57-3.pdf

<-- Обратно към поръчката