Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки на оборудване и обзавеждане за обновяване на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Документация за обществената поръчка

Дата: 2019-02-19 10:49:00

Описание:

Обявление в ОВ на ЕС: 2019/S 035-078237

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

Част І:

Условия и указания

І. Общи условия и административни изисквания

ІІ. Условия на обществената поръчка

ІІІ. Указания за подготовка на офертата

ІV. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

V. Комуникация и друга информация

Част ІІ:

Технически спецификации

Част ІІІ:

Проект на договор

Част ІV:

Образци

Единен европейски документ за обществени поръчки

Технически предложения

Ценови предложения

Количествено-стойностни сметки


Документи
52452019191002_І-Условия-и-указания.pdf
52492019191002_ІІ-Технически-спецификации.rar
52532019191002_ІІІ-Проект-на-договор.pdf
53012019191002_ІV-Образци.rar

<-- Обратно към поръчката