Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставки на оборудване и обзавеждане за обновяване на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до участниците, които не са получили решението на възложителя

Дата: 2019-04-03 09:33:00

Описание:

ДО:

"СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД

КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Уважаеми дами и господа,

На дата 02.04.2019 г., Ви е изпратено Решение №19РОП-14-11/02.04.2019 г. за определяне на изпълнител и частично прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Доставки на оборудване и обзавеждане за обновяване на обекти в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив ” и уникален номер в РОП 00267-2019-0016.

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „а“ от ЗОП, на посочения в офертата Ви адрес на електронна поща.

Към 17:15 часа на 02.04.2019 г. не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП и предварително обявените условия на поръчката, Ви уведомявам за следното:

Решение №19РОП-14-11/02.04.2019 г. Ви е надлежно връчено считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 03.04.2019г.

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решението, както и до документите от работата на комисията по провеждане на процедурата, които са публикувани към преписката на обществената поръчка.

С уважение,

 

Тодор Тодоров           

Директор на дирекция „Обществени поръчки“, Община Пловдив

гр. Пловдив

03.04.2019 г.


Документи
38022019030904_съобщение-43_signed.pdf

<-- Обратно към поръчката