Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Доставка и монтаж на обзавеждане за административна сграда и КПП на обект компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Дата: 2019-09-26 18:20:00

Описание:

ДО

„Лидер Конструкт“ ЕООД

„Транс Ко 04” ЕООД

„Алегро Пловдив“ ООД 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На дата 26.09.2019 г. Ви е изпратено Решение №19РОП61-4/26.09.2019г. за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за административна сграда и КПП на обект компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, открита с Решение №19РОП61/26.07.2019г.

 

Решението е изпратено при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б“ от ЗОП, на посоченте в офертата Ви адреси на електронна поща.

 

Към настоящия момент не е получено потвърждение от Ваша страна за получаване на решението, поради което съгласно условието описано в съобщението, с което сме Ви изпратили Решението и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП, Ви уведомяваме за следното:

 

Решение №19РОП61-4/26.09.2019г.  за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за административна сграда и КПП на обект компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, открита с Решение №19РОП61/26.07.2019г., се счита за надлежно връчено, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение, а именно: 26.09.2019г.

 

Осигурен е пълен и неограничен достъп до Решение №19РОП61-4/26.09.2019г., което е публикувано към настоящата преписка с публикация от дата 26.09.2019г


<-- Обратно към поръчката