Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив (по пет обособени позиции)

Информация за спиране на процедурата поради обжалване на решението за откриване

Дата: 2015-11-04 10:11:00

Описание:

Във връзка с подадена жалба срещу решението за откриване на процедурата и искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата", уведомяваме всички заинтересовани лица, че процедурата е спряна и възложителят временно не извършва действия по нея.

За информация за относно статуса на процедурата можете да следите публикациите в профила на купувача, както и в преписката на обществената поръчка в РОП. Документи
31082015041011_15РОП82-5-АОП.pdf

<-- Обратно към поръчката