Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА Р. МАРИЦА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Дата: 2015-12-17 14:54:00

Описание:

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в цитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 22.12.2015г. от 09:00 часа в зала № 36 на Община Пловдив,  находяща се на адрес: гр.Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, ет. 3.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Представяме Ви резултатите от техническата оценка на офертите на допуснатите участници, както следва:

„АГОРА 66” ООД

Най-кратък предложен срок за изпълнение min)

65

Срок за изпълнение предложен от участника n)

120

Точки по показател С (С = Сmin/Cn*100)

54,17

„ГЕОКУНСТРУКТ” ЕООД

Най-кратък предложен срок за изпълнение min)

65

Срок за изпълнение предложен от участника n)

120

Точки по показател С (С = Сmin/Cn*100)

54,17

„ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Най-кратък предложен срок за изпълнение min)

65

Срок за изпълнение предложен от участника n)

65

Точки по показател С (С = Сmin/Cn*100)

100


Документи
04542015171512_SAOBSHTENIE-CENI-17-12-15.PDF

<-- Обратно към поръчката