Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив (по пет обособени позиции)

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Дата: 2016-01-18 16:44:00

Описание:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че ценовите оферти на участниците в цитираната обществена поръчка ще бъдат отворени и оповестени на 21.01.2016г. от 14:00 часа в зала № 36 на Община Пловдив,  находяща се на адрес: гр.Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, ет. 3.

Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Представяме Ви резултатите от оценката на офертите на участниците по показател „Възраст на подвижния състав” (В), както следва:

Обособена позиция №2:

„ХЕБРОС БУС” ООД

Общ сбор точки, присъдени на участника n)

128

Най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник max)

128

Точки по показател В (В = Вnmax*100)

100

Обособена позиция №3:

„ФИДАНКА КАЗАКОВА 13” ЕООД

Общ сбор точки, присъдени на участника n)

26

Най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник max)

96

Точки по показател В (В = Вnmax*100)

27,08

СД „МЕДИЛИН – ГОРАНОВА И СИЕ”

Общ сбор точки, присъдени на участника n)

96

Най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник max)

96

Точки по показател В (В = Вnmax*100)

100

„АВТОТРАНС – 2000” ООД

Общ сбор точки, присъдени на участника n)

96

Най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник max)

96

Точки по показател В (В = Вnmax*100)

100

Обособена позиция №4:

„ХЕБРОС БУС” ООД

Общ сбор точки, присъдени на участника n)

90

Най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник max)

90

Точки по показател В (В = Вnmax*100)

100

Обособена позиция №5:

„ХЕБРОС БУС” ООД

Общ сбор точки, присъдени на участника n)

96

Най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник max)

96

Точки по показател В (В = Вnmax*100)

100

С уважение,             /П/

ТОДОР ТОДОРОВ

Директор на дирекция „Обществени поръчки”, Община Пловдив,

Председател на комисията, назначена със Заповед №16ОА0/04.01.2016г.


Документи
54182016181601_СЪОБЩЕНИЕ-ЦЕНИ-18-01-16.pdf

<-- Обратно към поръчката