Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / „Проектиране и извършване на СМР - Реконструкция на отоплителна инсталация, абонатна и преустройство на помещение за котелно на природен газ, както и подмяна на отоплителни тела в сградата на „Фолклорен ансамбъл Тракия”, УПИ І - компл. Общ. застрояване и

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 и т.16 от ЗОП

Дата: 2015-10-22 17:05:00

Описание:

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП - Договор №14ДГ1257/13.10.2014 г. между община Пловдив и "Техно-консулт 2000" ЕООД е изпълнен в срок и в пълен обем. Датата на приключване е 13.03.2015 г.

Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП - По договора е представена банкова гаранция за изпълнение на същия. Банковата гаранция е със срок на валидност, срока на договора и към момента на прекратяването му е невалидна.


<-- Обратно към поръчката