Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / "Доставка на контейнери за разделно събиране на биоотпадъци, компостери за домашно компостиране, контейнери и везна за оборудване на площадка за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата и специализирани съдове/кошчета за кучешки екскременти

Договор №: 16ДГ408 От: 2016-05-12

Контрагент: Идеа Сервиз ЕООД

Продължителност на договора: 7 Месец(и)

Сума на договора: 124445.00 лв.

Пояснение:

Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие до изпълнение на ангажиментите от двете страни, но не по-късно от 31.12.2016г.


43142016121505_Договор №16ДГ408 от 12.05.16г..pdf
ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчката