Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на строителни материали и инструменти за строителство за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-09-24 14:00:00
№ 20141007uATO17320

Описание:

Доставка на следните групи строителни материали и инструменти за строителство: основни строителни материали, дървен материал, дърводелски материали и железария, подови настилки, керамични изделия и елементи, санитарен фаянс, смесители, ВиК части и елементи, строителна химия, строителна фасадна и тръбна изолация, топло и хидроизолация, материали за сухо строителство, крепежни елементи, вътрешна и фасадна дограма, материали за пътни настилки, строителни изграждащи елементи, строителни материали за кухненско изграждане, инструменти. Стоките, предмет на поръчката, са подробно описани в образеца „Ценово предложение” към документацията за участие.


Документи
23302014071010_Документация строителни материали.rar

ПубликацияДата
Договор № 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-01-07 15:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-02 10:15:11
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-04 11:42:41
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 14:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-12 14:22:44
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-12 14:23:48
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-24 12:31:39
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-26 08:47:52
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-27 10:47:15
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-27 10:49:07
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-27 10:50:15
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-27 10:51:01
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-27 10:51:48
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-27 12:45:31
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-10 10:09:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-10 10:40:52
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-16 11:17:27
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-16 11:11:41
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-16 12:08:21
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-16 13:47:22
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-19 15:17:36
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-20 13:15:20
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 10:02:33
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 10:03:16
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-31 09:50:33
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-02 09:42:06
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-15 12:50:21
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-17 14:33:25
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-22 09:54:10
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-22 15:37:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 14:20:22
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-04 13:23:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-11 15:47:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-12 11:11:13
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-12 11:17:21
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 09:58:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 11:08:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 11:09:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 11:19:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 16:29:23
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 17:14:12
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 17:18:01
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-15 10:39:38
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-18 08:57:14
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 12:04:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-22 12:44:30
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-27 11:22:31
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-27 11:37:25
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-27 11:51:49
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-28 10:12:20
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-03 15:48:22
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-08 11:02:47
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-01 12:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-01 13:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-01 13:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 13:55:34
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 13:56:31
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 13:57:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 13:58:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 13:58:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 14:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 14:03:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-12 14:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-12 14:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-12 15:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-12 15:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-12 15:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-12 16:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-12 15:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-12 16:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-03-12 16:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-25 15:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 15:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 17:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 18:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 17:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 17:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 14:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 17:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 18:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 21:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 17:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 18:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 17:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 14:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 16:06:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 16:07:39
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 16:08:09
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 16:08:32
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 16:09:02
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 16:09:26
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-29 16:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 16:13:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-29 16:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-29 16:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-29 17:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-29 16:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-29 16:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-29 17:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-29 16:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-28 13:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-28 17:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-28 17:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-28 09:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 09:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 13:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 16:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 13:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 12:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 09:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 10:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 14:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 10:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 13:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 17:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 11:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 11:03:08
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 11:04:44
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 11:55:50
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 12:03:17
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 12:04:37
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 13:04:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 13:05:43
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 13:06:35
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 13:12:09
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 13:12:54
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-16 12:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-16 12:22:49
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-16 12:23:19
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-16 12:24:20
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-16 12:24:53
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-16 12:25:23
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-16 12:25:49
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-17 15:47:18
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-19 10:17:25
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-19 11:10:18
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-22 10:09:05
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-22 10:10:10
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-22 10:49:26
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-22 15:05:11
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-24 16:36:54
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-24 16:38:38
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-30 09:28:45
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-30 15:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-01 10:24:51
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-01 10:27:15
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-01 10:30:48
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-01 10:31:59
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-07 14:35:10
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-08 15:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-10 21:16:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-10 21:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-10 22:51:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-10 22:53:22
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-10 22:54:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-10 22:56:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-10 22:57:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 13:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-16 12:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-16 12:53:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-16 12:55:41
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-06-30 11:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-17 10:39:11
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-21 11:40:42
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-24 11:06:01
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-28 13:30:46
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-29 15:56:53
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-05-30 10:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-03 10:43:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-03 10:45:12
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-03 10:46:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-03 10:47:45
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-03 10:48:32
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-03 11:37:19
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-03 17:28:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-04 11:43:22
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-04 11:44:32
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-04 11:45:28
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-12 16:16:58
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-12 16:20:34
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-14 16:11:09
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-17 09:41:46
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-17 09:50:38
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-19 13:54:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-19 14:01:37
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-19 14:15:46
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-24 13:35:33
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 11:11:56
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-26 14:58:09
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-28 12:40:04
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-31 11:41:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-31 13:27:02
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-31 13:27:52
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-09-01 11:09:42
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-09-01 11:13:07
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-09-01 11:15:41
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-09-01 11:21:22
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-09-10 15:33:26
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-28 10:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-28 13:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 12:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 12:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 09:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 14:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 14:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 10:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 13:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-31 11:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-31 09:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-31 14:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-31 10:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-31 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-31 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-23 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-23 10:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-23 10:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-23 10:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-17 11:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-17 13:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-17 16:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-07-17 09:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-09-30 14:20:48
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-01 10:49:19
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-06 10:05:54
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-06 10:06:52
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-08 10:24:11
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-08 10:29:46
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-09 11:22:28
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-19 12:21:29
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-19 12:25:10
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-19 12:29:25
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-19 12:30:35
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 12:35:28
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 15:40:18
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 15:41:23
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 15:42:03
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 15:49:20
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 15:50:16
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-09-23 16:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 16:04:34
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 16:17:39
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 16:19:13
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 16:19:34
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-01 16:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-01 16:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 16:26:31
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-29 09:38:13
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-10-30 12:06:14
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-04 11:41:38
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-04 11:45:20
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:48:57
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-16 15:02:29
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 12:51:49
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-18 13:58:52
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-19 16:11:21
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-20 11:21:13
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-25 09:36:36
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-25 09:37:34
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-26 15:42:43
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-11-27 14:58:36
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-01 15:59:13
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-02 16:31:10
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-09 10:01:21
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-09 10:04:02
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 09:40:50
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 14:52:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 14:53:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 15:56:24
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 15:58:14
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 16:07:17
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 16:08:50
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 16:09:31
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 16:10:19
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 16:11:04
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 16:15:20
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-23 10:40:31
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-01-07 10:57:40
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-01-07 11:00:28
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-28 14:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-28 14:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-28 14:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-28 14:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2015-12-28 14:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-01-04 15:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-01-26 10:01:22
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-01-26 10:02:19
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-01-26 10:02:48
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-01-28 20:34:55
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-01-28 20:35:44
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-01-29 13:08:32
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-02 10:27:17
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-11 15:58:59
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-16 11:09:39
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-19 11:35:47
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-23 11:46:13
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-23 14:21:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-23 14:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-25 12:28:38
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-12 14:10:58
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-15 09:52:42
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-22 14:50:39
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-24 11:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-24 11:29:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-24 11:31:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-24 11:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-17 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-17 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-16 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 12:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-28 10:24:38
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-28 12:28:47
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-31 11:32:39
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-18 12:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-18 12:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-18 12:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-18 12:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-18 13:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-25 13:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-25 13:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-25 13:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-25 13:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-25 13:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-25 13:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-25 13:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-25 13:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 15:13:52
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 15:19:35
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-01 17:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-01 17:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-01 17:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-01 17:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-01 17:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-01 17:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-03-01 17:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-05 15:03:22
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-06 13:29:05
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-11 13:13:15
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-22 12:46:59
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 09:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 09:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 09:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 10:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 11:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 11:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-14 11:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-22 11:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-22 11:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-22 11:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-22 11:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-22 11:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-22 11:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-22 11:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-22 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 11:16:50
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 11:18:33
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 11:19:13
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 11:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 11:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 11:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 11:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 11:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 11:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 11:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-01 11:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-09 12:08:40
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-09 12:23:52
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-09 12:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-11 10:05:40
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-11 10:07:40
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-11 10:09:52
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 08:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 08:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 08:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 08:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 08:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 09:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 09:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-04-28 09:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-13 09:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-13 09:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-17 09:59:16
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-26 11:39:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-18 13:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-18 18:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-18 12:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-18 10:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-18 08:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-18 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-18 13:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-27 08:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-27 08:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-27 09:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-31 10:06:10
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-06 11:46:33
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-07 11:23:43
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-16 14:14:26
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-30 09:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-30 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-30 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-30 12:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-30 11:55:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-31 11:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-31 12:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-05-31 12:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-20 15:48:18
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-20 15:52:32
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-24 14:43:44
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-24 14:45:31
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-24 14:48:05
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-28 09:42:13
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-30 10:49:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-02 09:36:23
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-02 09:38:20
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-04 13:55:25
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-04 13:57:34
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-04 13:58:54
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-04 14:09:36
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-12 11:15:35
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-24 09:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-24 09:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-24 09:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-24 09:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-24 09:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-24 10:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-29 08:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-29 08:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-29 08:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-29 09:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-14 11:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-14 11:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-14 11:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-14 12:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-14 13:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-14 13:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-20 09:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-19 10:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-20 10:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-20 10:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-22 12:32:55
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-28 10:49:47
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-28 10:50:25
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-01 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-10 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-10 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-28 10:54:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-28 10:55:17
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-29 13:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-29 13:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-29 13:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-06-29 13:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-02 12:23:22
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-08 13:42:07
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-29 09:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-29 09:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-29 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-29 10:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-29 10:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-07-29 10:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-11 08:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-11 10:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-11 10:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-26 10:01:25
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-12 16:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-12 16:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 09:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 09:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 09:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 09:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 09:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 09:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 09:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-10 09:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 08:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 08:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 10:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 10:10:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 10:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1432 От дата: 2014-12-19 2016-08-23 10:30:00

<-- Обратно към поръчки