Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове ... ''

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2012-05-04 00:00:00
№ 20141031ORTy196574

Описание:


Настоящата открита процедура има за цел сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове, градини и междублокови пространства на територията на Община Пловдив, включително и слединсталационно поддържане на площадките”. Изградждане на нови или да бъдат основно обновени съществуващите площадки за игра и спорт на открито в съответствие с действащата в страната нормативна уредба и да се осигурят условия за тяхната безопасна експлоатация.

ПубликацияДата
Информация за изпълнение на договор 14ДГ1264 от 13.10.2014 г. 2015-01-15 11:25:00
Информация за изпълнение на договор 14ДГ1267 от 13.10.2014 г. 2015-04-17 11:30:00
Информация за изпълнение на договор 14ДГ1268 от 13.10.2014 г. 2015-04-17 11:45:00
Информация за изпълнение на договор 14ДГ1266 от 13.10.2014 г. 2014-12-10 11:50:00
Информация за изпълнение на договор 14ДГ1443 от 29.12.2014 г. 2015-04-17 13:25:00
Информация за изпълнение на договор 14ДГ1441 от 29.12.2014 г. 2015-04-17 16:35:00
Информация за изпълнение на договор 14ДГ1440 от 29.12.2014 г. 2015-04-17 16:40:00
Информация за изпълнение на договор 14ДГ1439 от 29.12.2014 г. 2015-04-17 16:40:00
Информация за изпълнение на договор 14ДГ1442 от 29.12.2014 г. 2015-04-17 16:40:00
Договор № 14ДГ1264 От дата: 2014-10-10 2014-11-05 15:44:50
Плащане по договор №: 14ДГ1264 От дата: 2014-10-10 2015-01-07 15:58:55
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1264 2015-01-19 16:12:15
Договор № 14ДГ1266 От дата: 2014-10-10 2014-11-05 15:45:16
Плащане по договор №: 14ДГ1266 От дата: 2014-10-10 2014-11-06 13:12:34
Договор № 14ДГ1267 От дата: 2014-10-10 2014-11-05 15:44:19
Плащане по договор №: 14ДГ1267 От дата: 2014-10-10 2015-01-07 15:58:55
Плащане по договор №: 14ДГ1267 От дата: 2014-10-10 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1267 2015-04-17 11:49:12
Договор № 14ДГ1268 От дата: 2014-10-10 2014-11-05 15:45:41
Плащане по договор №: 14ДГ1268 От дата: 2014-10-10 2015-01-07 15:58:55
Плащане по договор №: 14ДГ1268 От дата: 2014-10-10 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1268 2015-04-17 11:56:23
Договор № 14ДГ1439 От дата: 2014-12-29 2014-12-29 17:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1439 От дата: 2014-12-29 2015-04-09 14:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1439 От дата: 2014-12-29 2015-04-17 14:02:57
Плащане по договор №: 14ДГ1439 От дата: 2014-12-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1439 От дата: 2014-12-29 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1439 2015-04-17 14:05:29
Договор № 14ДГ1440 От дата: 2014-12-29 2014-12-29 17:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1440 От дата: 2014-12-29 2015-04-09 13:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1440 От дата: 2014-12-29 2015-04-17 13:55:35
Плащане по договор №: 14ДГ1440 От дата: 2014-12-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1440 От дата: 2014-12-29 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1440 2015-04-17 13:59:22
Договор № 14ДГ1441 От дата: 2014-12-29 2014-12-29 17:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1441 От дата: 2014-12-29 2015-04-09 13:45:00
Плащане по договор №: 14ДГ1441 От дата: 2014-12-29 2015-04-17 13:49:36
Плащане по договор №: 14ДГ1441 От дата: 2014-12-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1441 От дата: 2014-12-29 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1441 2015-04-17 13:52:08
Договор № 14ДГ1442 От дата: 2014-12-29 2014-12-29 17:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1442 От дата: 2014-12-29 2015-04-09 13:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1442 От дата: 2014-12-29 2015-04-17 13:41:51
Плащане по договор №: 14ДГ1442 От дата: 2014-12-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1442 От дата: 2014-12-29 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1442 2015-04-17 13:45:01
Договор № 14ДГ1443 От дата: 2014-12-29 2014-12-29 17:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1443 От дата: 2014-12-29 0000-00-00 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1443 2015-04-17 13:30:46
Договор № 14ДГ1443-1 От дата: 2015-03-23 2015-04-17 13:20:00
Договор № 14ДГ1442-1 От дата: 2015-03-23 2015-04-17 13:25:00
Договор № 14ДГ1441-1 От дата: 2015-03-23 2015-04-17 13:40:00
Договор № 14ДГ1440-1 От дата: 2015-03-23 2015-04-17 13:45:00
Договор № 14ДГ1439-1 От дата: 2015-03-23 2015-04-17 14:01:23
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета в общоградски паркове ... '' 2014-11-26 16:29:17

<-- Обратно към поръчки