Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Подобряване енергийната ефективност на сградите на: Детски ясли „Слънчо”, ОМГ „Акад. Кирил Попов” и ОП „Чистота” в гр. Пловдив по обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-07-23 13:25:00
№ 20141031jWPo170972

Описание:

Обособена позиция № 1 – Детска ясла № 14 филиал - ”Слънчо” – газификация на съществуващо котелно – изграждане на площадков газопровод - от ГРИП, разположен на оградата на ДЯ „Слънчо”, ще се изгради подземен полиетиленов газопровод до външната стена на котелното помещение, след което преминава стоманен газопровод. На съществуващия котел РКR 450-9 (370 kW) ще се монтира газо-нафтова горелка (280 – 560 kW), комплект с газов тракт, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление. Срок за изпълнение - до 50 дни. Прогнозна стойност – до 54 425,72 лв. без ДДС; Обособена позиция № 2 – ОМГ ”Академик Кирил Попов” - Монтаж на контейнерна централа върху нова бетонова площадка, в която се монтира водогреен котел с мощност 167kW с автоматична газова горелка (90-220kW), комплект с газов блок. Изграждане на площадков подземен газопровод от ГРИТ до котелното, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление; - Топлоизолиране на стени и покрив; Срок за изпълнение - до 50 дни. Прогнозна стойност – до 103 437,18 лв. без ДДС; Обособена позиция № 3 – ОП ”Чистота” - Изграждане на площадков подземен газопровод от ГРИТ до котелното; в което се монтират 2 броя водогрейни котли с мощност 450 kW, оборудвани с газови горелки (209-590kW), комплект с газов тракт, изпълнение на взривозащитена вентилация и осветление, съобразени с противопожарните норми и изисквания; топлоизолиране на външни стени и покрив, подмяна на дограма. Срок за изпълнение - до 50 дни. Прогнозна стойност – 160 462,08 лв. без ДДС.


ПубликацияДата
Договор № 14ДГ1256 От дата: 2014-10-13 2014-11-05 15:43:02
Плащане по договор №: 14ДГ1256 От дата: 2014-10-13 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1256 От дата: 2014-10-13 0000-00-00 00:00:00
Договор № 14ДГ1274 От дата: 2014-10-15 2014-11-05 15:42:29
Договор № 14ДГ1273 От дата: 2014-10-15 2014-11-05 15:41:43
Плащане по договор №: 14ДГ1273 От дата: 2014-10-15 2015-01-07 15:58:55

<-- Обратно към поръчки