Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Извършване на допълнителни, непредвидени в основния инвестиционене проект строително-монтажни работи - Реконструкция на езерото и изграждане на обществен подземен паркинг"

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2014-08-28 13:25:00
№ 20141103uToO263492

Описание:

Извършване на допълнителни, непредвидени в основния инвестиционене проект строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на договор с рег.№BG161PO001/1.4-09/2012/005, за изпълнение на дейностите по проект: "Изграждане на зелена и досътна градска среда в град Пловдив", финансиран по ОПРР, Приоритетна ос 1: "Естойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4. "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда", които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, "Реконструкция на езерото и изграждане на обществен подземен паркинг"


ПубликацияДата
Договор № 14ДГ1211 От дата: 2014-10-01 2014-11-05 15:33:51
Плащане по договор №: 14ДГ1211 От дата: 2014-10-01 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1211 От дата: 2014-10-01 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1211 От дата: 2014-10-01 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1211 От дата: 2014-10-01 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1211 От дата: 2014-10-01 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1211 От дата: 2014-10-01 0000-00-00 00:00:00

<-- Обратно към поръчки