Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на администрацията на Община Пловдив, пловдивските общински предприятия и социални заведения

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-11-14 16:57:36
№ 20141110ECkX309136

Описание:Документи
59192014141611_Документация.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2014-11-21 17:29:00
Коригирано приложение № 2 - методика за оценяване 2014-11-21 17:32:00
Протокол на комисията 2014-12-08 16:25:00
Договор № 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2014-12-22 15:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-01-28 10:54:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-02 10:52:45
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-02 13:11:09
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-02 13:14:16
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-02 13:15:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-02 13:16:26
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-02 13:18:01
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-02 13:20:35
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-02 14:53:16
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 14:03:29
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-12 10:10:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-12 10:15:40
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-12 11:47:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-12 11:49:12
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-19 09:46:07
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-20 14:48:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-24 11:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-24 11:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-24 08:57:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-24 08:59:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-24 09:00:29
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-24 09:01:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-24 09:04:28
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-26 08:49:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-26 08:53:14
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-26 08:54:40
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-26 08:55:44
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-26 08:57:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-26 09:01:24
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-27 11:35:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-27 11:38:58
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-09 10:46:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-10 11:58:49
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-10 12:02:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-11 13:27:14
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-23 08:47:29
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 10:07:04
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 10:09:23
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:10:11
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:11:10
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:13:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:14:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:46:38
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:48:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:49:56
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:50:41
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:52:04
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 12:52:57
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 14:56:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-26 12:05:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-26 11:33:03
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-26 11:33:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-27 10:02:39
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-29 16:04:10
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-29 16:07:11
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-29 16:21:59
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-29 16:38:19
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 11:50:24
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 11:53:22
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 11:55:04
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 11:55:54
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 11:56:46
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 11:57:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 13:11:38
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 13:13:46
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 13:15:07
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 13:16:25
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 13:17:31
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-06 13:19:31
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-15 13:38:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-17 14:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-17 14:08:25
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-17 14:15:47
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-17 14:21:21
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-21 11:01:12
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-21 11:02:24
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-21 11:03:18
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-22 15:19:02
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-23 13:42:49
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-23 13:44:33
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-23 13:45:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-23 13:45:59
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-23 13:46:44
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-23 15:01:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-23 15:03:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-27 15:14:35
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-27 15:15:43
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-27 15:16:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-27 15:18:09
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-27 16:16:04
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-27 16:21:45
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-27 16:22:57
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-27 16:23:40
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-28 11:19:04
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-28 11:20:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-28 11:21:48
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 14:22:41
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 14:26:04
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-29 14:36:43
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-04-30 16:24:34
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-11 11:52:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-11 11:58:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-12 11:57:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-12 12:00:07
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-13 10:10:47
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-13 14:29:41
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-13 14:31:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-13 14:33:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 09:14:45
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 09:21:03
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-14 09:24:31
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-19 14:54:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-19 14:55:28
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-20 16:48:21
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-21 16:52:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-21 16:53:24
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-21 16:54:21
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-22 12:48:07
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-26 08:43:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-26 08:47:59
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-26 10:42:57
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-26 10:44:59
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-26 10:46:16
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-26 10:47:20
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-27 11:13:54
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-27 11:17:58
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-28 13:33:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-28 13:38:01
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 10:22:02
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-02-06 15:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 15:52:33
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-09 16:05:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-05-13 13:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-10 15:29:28
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-10 15:30:46
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 12:33:17
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 12:36:35
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 12:40:07
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 14:01:09
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 14:02:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 14:03:14
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-12 14:04:05
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-03-24 14:30:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-18 14:36:16
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-18 14:37:37
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-18 14:38:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-22 10:11:05
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-22 10:12:20
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-22 15:00:42
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-25 15:06:09
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-25 15:23:20
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-25 15:24:20
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 08:35:26
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:00:29
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:02:41
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:04:23
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:05:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:07:15
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:09:06
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:13:34
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:14:43
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:15:12
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:16:30
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:17:21
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:18:30
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:19:23
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-26 09:20:22
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-29 10:59:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-29 11:02:34
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-06-29 11:23:19
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-01 10:05:31
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-01 10:11:07
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-02 14:56:42
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-08 15:56:09
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-13 08:44:46
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-13 08:46:14
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-13 11:14:19
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-13 11:15:43
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-13 11:16:33
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-13 13:30:33
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-13 13:32:19
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-13 13:34:34
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-13 13:35:49
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-09 14:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-24 11:07:45
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-24 11:08:47
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-28 09:41:42
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-28 09:42:54
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-28 09:43:34
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-29 14:44:55
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-29 14:47:19
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-29 14:47:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-30 09:07:25
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-07-31 14:42:38
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-03 11:45:16
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-05 09:07:14
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-11 14:11:30
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-11 14:13:34
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-12 16:03:04
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-12 16:06:30
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-13 11:18:49
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-13 11:19:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-13 11:20:33
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-17 09:25:38
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-18 09:37:49
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-18 09:39:37
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-20 11:09:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-21 12:36:28
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-21 12:43:37
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 16:52:21
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 16:53:56
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-25 16:54:35
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-27 09:12:26
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-27 16:14:14
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-27 16:16:40
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-27 16:18:25
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-28 15:47:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-28 15:48:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-28 15:49:49
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-28 15:51:31
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-28 15:52:06
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-08-28 15:52:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-01 10:52:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-01 10:58:28
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-09 09:45:39
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-09 09:48:36
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-09 09:50:20
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-09 09:55:55
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-11 15:06:11
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-11 15:07:40
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-09 15:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-23 16:37:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-24 14:17:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-24 14:19:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-24 14:20:03
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-25 09:35:02
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-25 09:37:02
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-25 09:38:33
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-25 10:24:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-25 11:31:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-25 12:53:36
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-09-30 13:17:06
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-01 11:09:58
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-01 11:13:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-01 11:14:20
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-06 10:12:19
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-06 10:15:31
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-06 10:16:07
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-06 10:19:01
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-08 15:07:48
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-08 15:09:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-08 15:10:31
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-09 11:36:58
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-09 11:42:05
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-12 14:29:41
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-12 14:31:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-19 12:13:46
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-19 14:11:41
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-19 14:12:49
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-19 14:13:43
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 12:46:57
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 15:28:49
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 15:30:43
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 15:32:51
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-21 15:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 11:56:23
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:15:12
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:17:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:18:52
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:27:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:29:06
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:30:56
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:32:36
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:35:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:36:21
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:38:54
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:42:10
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-23 15:52:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-26 12:54:02
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-30 11:42:02
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-30 11:43:11
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-10-30 11:44:09
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-04 12:01:30
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-04 12:05:05
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 14:09:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 14:11:29
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 14:12:14
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:13:15
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:14:41
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:23:47
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:27:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:35:14
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:36:05
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:52:22
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:52:57
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:56:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:57:04
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 15:57:56
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-09 16:00:55
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-16 12:35:15
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 12:59:01
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 13:01:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 13:03:38
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 13:04:16
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 13:42:47
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 13:43:30
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 13:44:16
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 13:44:49
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 13:45:42
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 14:43:45
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-17 14:44:46
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-23 16:07:06
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-23 16:09:32
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-23 16:16:38
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-24 11:03:48
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-24 15:02:33
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-24 15:08:14
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-24 15:09:25
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-24 15:10:37
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-24 15:11:21
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-27 10:59:02
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-30 11:07:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-30 11:08:57
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-11-30 11:10:01
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-03 08:53:07
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-03 09:03:44
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-04 14:49:53
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-04 14:52:15
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-04 14:54:40
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 09:58:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-14 09:59:51
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-17 08:59:54
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-17 09:01:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-18 16:23:37
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-21 13:03:40
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-23 09:48:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-23 09:49:27
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-23 09:50:06
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-23 10:39:34
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-23 10:40:38
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-23 10:41:17
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2015-12-23 10:42:54
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-07 10:43:40
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-07 12:32:21
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-07 12:36:42
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-07 12:37:31
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-07 12:38:30
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-18 17:01:37
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-18 17:02:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-22 10:26:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-25 14:19:09
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-25 14:22:45
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-28 20:37:48
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-28 20:39:15
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-28 20:45:59
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-28 20:46:33
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-28 20:47:11
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-02 09:56:40
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-02 09:57:42
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-02 09:58:32
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-02 11:05:28
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-02 11:06:41
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-02 11:07:36
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-05 13:17:47
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-10 09:44:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-10 09:45:21
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-11 12:26:01
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-11 15:51:38
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-16 11:41:04
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-16 11:47:41
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-16 11:52:11
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-16 11:58:26
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-22 15:23:44
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-22 15:27:34
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-23 13:33:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-23 13:37:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-23 13:39:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-26 14:17:08
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-01 14:25:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-09 11:08:13
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-09 11:09:20
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-09 11:10:24
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-09 11:49:51
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-09 11:51:01
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-21 15:13:54
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-21 15:14:58
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-22 12:23:20
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-22 12:29:05
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-02-08 13:35:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-01-11 12:20:00
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-03-25 10:53:30
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-04-05 15:58:47
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-04-05 16:05:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-04-11 12:47:45
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-04-11 12:48:20
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-04-11 12:54:38
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-04-11 12:55:15
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-04-21 12:07:31
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-04-21 12:08:50
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-05-03 11:48:43
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-06-16 15:19:12
Плащане по договор №: 14ДГ1431 От дата: 2014-12-19 2016-06-16 15:20:00

<-- Обратно към поръчки