Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Проучване за планиране на градски транспорт в гр. Пловдив“ по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив“,

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-05-16 00:00:00
№ 20141210fpDS456081

Описание: Проучване за планиране на градския транспорт в град Пловдив” по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от Община Пловдив в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. 

ПубликацияДата
Договор № 14ДГ1344 От дата: 2014-11-14 2014-12-10 13:01:00
Плащане по договор №: 14ДГ1344 От дата: 2014-11-14 2015-06-12 14:07:22
Плащане по договор №: 14ДГ1344 От дата: 2014-11-14 2015-11-03 13:20:45
Плащане по договор №: 14ДГ1344 От дата: 2014-11-14 2015-12-08 16:50:00

<-- Обратно към поръчки