Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-19 15:28:30
№ 20141217MDzY541732

Описание:Документи
30122014191512_Profil.rar
18022015081505_Обявление за възложена поръчка.PDF

ПубликацияДата
Протокол 1 от работата на комисията 2015-02-03 14:54:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-02-23 10:38:00
Протокол 1 2015-03-13 14:37:00
Протокол 2 2015-03-13 14:38:00
Протокол 3 2015-03-13 14:38:00
Протокол 4 2015-03-13 14:39:00
Протокол 5 2015-03-13 14:39:00
Частично прекратяване 2015-03-13 14:40:00
Решение за класиране 2015-03-13 14:41:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2018-05-29 15:27:00
Договор № № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-04-24 10:36:00
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-05-11 15:35:31
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-05-19 15:26:41
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-05-19 15:27:49
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:41:29
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:48:28
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 12:55:04
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:34:36
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:35:37
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:36:32
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-17 16:30:39
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-17 16:32:36
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 10:44:38
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 10:46:00
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:47:01
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:48:07
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:48:46
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:49:27
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:50:21
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:50:59
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-07-16 13:07:27
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-07-16 13:09:15
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-07-21 11:41:50
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-07-27 12:42:39
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-07-27 12:43:39
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-08-14 16:30:53
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-08-19 14:32:24
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-08-19 14:36:00
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-08-24 13:43:56
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-08-24 13:44:39
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:37:58
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:41:35
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:42:34
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:43:06
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-09-04 09:27:47
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-09-16 12:45:54
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-09-16 12:46:29
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-09-29 17:07:28
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-01 10:08:06
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-01 10:20:21
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-09 11:56:39
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-16 09:56:33
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-21 15:46:29
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-21 15:47:32
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-21 15:48:05
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:25:00
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:34:08
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:35:02
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:36:11
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:39:05
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:39:51
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:41:10
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:42:06
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:43:54
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:45:03
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:47:00
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:48:08
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:48:59
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:51:00
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-22 13:52:16
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-26 09:43:08
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-28 16:02:57
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-28 16:03:56
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-10-28 16:05:34
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:18:28
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:19:12
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:19:42
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-18 13:54:08
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-18 13:56:06
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-24 14:29:15
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-24 14:32:46
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-24 14:40:02
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-24 14:40:51
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-26 15:57:37
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-26 15:58:41
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-11-27 15:03:56
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-12-15 15:27:43
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-12-15 15:40:45
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-12-23 09:53:40
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-12-23 10:01:18
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-12-23 10:02:10
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-12-23 10:35:16
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2015-12-23 10:36:05
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-26 09:54:27
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-26 09:56:43
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-26 09:57:12
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-26 09:57:44
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-27 12:19:55
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-27 12:21:01
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:22:18
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:24:07
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:24:43
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:25:39
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:26:19
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:27:03
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:27:43
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:28:24
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:29:02
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:29:54
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:30:40
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:31:11
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:31:46
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:32:16
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:32:50
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:33:20
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-01-28 20:33:47
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-10 14:18:32
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-10 14:18:59
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-19 10:34:01
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-19 10:35:04
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-19 10:36:57
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-19 10:38:19
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-23 12:13:03
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-23 15:19:19
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-23 15:20:01
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-23 15:24:00
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-03-09 10:30:43
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-03-09 10:37:55
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-03-21 10:59:22
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-03-21 10:59:52
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-03-22 14:52:12
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-02-17 12:05:00
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-03-28 10:21:55
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-03-28 10:22:53
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-06 13:49:51
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-12 16:25:32
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-12 16:26:07
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-20 13:58:05
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-20 13:59:26
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-20 14:03:48
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:41:58
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:43:05
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:43:42
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:44:17
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:44:58
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:45:34
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:46:08
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:46:48
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:47:25
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-21 11:47:58
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-04-28 10:23:33
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-06 11:25:06
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-06 11:30:11
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-06 11:37:43
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-10 09:43:24
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-10 09:43:57
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-16 14:58:00
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-16 14:59:12
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-16 14:59:50
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-16 15:00:19
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-16 15:00:50
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-16 15:01:21
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-22 13:57:44
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-22 13:58:55
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-22 14:00:16
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-24 13:22:49
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-24 13:23:18
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-06-24 13:23:52
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-07-15 14:05:14
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-07-15 14:05:43
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-07-22 12:44:52
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-09 11:09:50
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-09 11:11:10
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-09 11:11:51
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-09 11:12:42
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-12 14:02:25
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-18 09:47:38
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-18 09:48:41
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-26 16:47:40
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-26 16:48:43
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-26 16:49:11
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-26 16:49:54
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-29 13:55:44
Плащане по договор №: № 15ДГ356 От дата: 2015-04-24 2016-08-29 13:57:31
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-03-27 15:01:52
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-03-27 15:09:02
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-03-27 15:45:53
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-03-27 15:46:40
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-03-27 15:47:10
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-03-27 15:47:39
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-04-09 10:21:37
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-04-09 10:22:31
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-04-30 11:16:27
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ГР. ПЛОВДИВ”, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 2015-04-30 11:16:40

<-- Обратно към поръчки