Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изграждане на Младежки център“ във връзка с реализирането на проект "Изграждане на младежки център в град Пловдив"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-06-27 00:00:00
№ 20141219nbdC577386

Описание:
Обществената поръчка е открита преди влизане в сила (01.10.2014 г.) на разпоредбата на чл.22б от ЗОП, задължаваща възложителя да поддържа профил на купувача

ПубликацияДата
Информация за изпълнен договор 2015-12-16 17:25:00
Решение за избор на изпълнител 2014-10-22 17:25:00
Протоколи от работата на комисията 2014-10-22 17:25:00
Съобщение за отваряне на ценови предложения 2014-10-08 12:00:00
Обявление за възложена поръчка 2014-12-05 17:45:00
Договор № 14ДГ1388 От дата: 2014-12-02 2014-12-04 14:00:00
Плащане по договор №: 14ДГ1388 От дата: 2014-12-02 2015-01-15 18:22:59
Плащане по договор №: 14ДГ1388 От дата: 2014-12-02 2015-03-30 10:15:00
Плащане по договор №: 14ДГ1388 От дата: 2014-12-02 2015-07-30 18:40:00
Плащане по договор №: 14ДГ1388 От дата: 2014-12-02 2015-09-11 18:50:00
Плащане по договор №: 14ДГ1388 От дата: 2014-12-02 2015-11-23 18:50:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14ДГ1388 2015-12-07 14:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изграждане на Младежки център“ във връзка с реализирането на проект "Изграждане на младежки център в град Пловдив" 2014-12-11 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изграждане на Младежки център“ във връзка с реализирането на проект "Изграждане на младежки център в град Пловдив" 2014-12-11 00:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изграждане на Младежки център“ във връзка с реализирането на проект "Изграждане на младежки център в град Пловдив" 2014-11-12 12:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изграждане на Младежки център“ във връзка с реализирането на проект "Изграждане на младежки център в град Пловдив" 2014-11-12 12:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изграждане на Младежки център“ във връзка с реализирането на проект "Изграждане на младежки център в град Пловдив" 2014-11-12 12:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Изграждане на Младежки център“ във връзка с реализирането на проект "Изграждане на младежки център в град Пловдив" 2014-11-12 13:25:00

<-- Обратно към поръчки