Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-23 16:19:20
№ 20141222eAXF601075

Описание:Документи
27362014231612_Документация.rar

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-01-15 18:25:00
ПРОМЕНЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ 2015-01-15 18:25:00
Отговор на въпрос 2015-01-15 18:30:00
Отговор на въпрос 2015-01-19 17:45:00
Отговор на въпрос 2015-01-20 17:00:00
Отговор на въпрос 2015-01-23 15:45:00
Отговор на въпрос 2015-02-06 15:30:00
Протокол 1 2015-03-11 16:00:00
Протокол 2 2015-03-11 16:00:00
Протокол 3 2015-03-30 16:00:00
Протокол 4 2015-04-06 11:00:00
Съобщение 2015-04-06 11:00:00
Протокол 5 2015-04-24 16:25:00
Решение 2015-04-24 16:25:00
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 1 2015-12-23 13:00:00
Информация за изпълнен договор по обособена позиция 2 2015-12-23 13:00:00
Договор № 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2015-07-15 14:50:00
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2015-10-09 11:10:46
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2015-11-27 11:02:02
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2015-12-14 09:36:26
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2015-12-28 14:44:07
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-01-07 10:37:02
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-01-07 10:38:44
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-01-11 14:57:08
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-01-15 13:15:39
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-02-12 12:48:51
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2015-12-11 10:50:00
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-03-18 11:37:54
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-02-15 12:10:00
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-02-16 12:25:00
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-02-08 13:30:00
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-05-03 11:46:11
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-05-17 10:01:13
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-05-30 10:50:00
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-05-30 11:55:00
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-06-24 10:34:22
Плащане по договор №: 15ДГ584 От дата: 2015-06-30 2016-08-08 13:40:31
Договор № 15ДГ617 От дата: 2015-07-15 2015-07-20 13:55:00
Плащане по договор №: 15ДГ617 От дата: 2015-07-15 2015-11-30 17:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-05-13 14:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-05-13 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-05-26 13:45:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-05-13 17:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-05-13 17:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-05-13 17:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-05-13 17:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-05-13 17:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-07-23 14:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-07-23 14:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-07-30 14:35:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:"Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане за Младежки център" по две обособени позиции. 2015-07-30 15:35:00

<-- Обратно към поръчки