Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Извършване на допълнителни и непредвидени в основния инвестиционен проект строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на договор с предмет: "Довършителни работи на обект "Спортен комплекс" с разрешение за строеж №20 от 22.01.2008 г. издадено от Общ

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-01-13 15:19:34
№ 20150113YmCv691568

Описание:Документи
57162015131501_Решение15РОП3.PDF

ПубликацияДата
Уведомление 2015-01-19 16:10:00
Решение за избор на изпълнител 2015-02-17 14:45:00
Доклад и протокол от работата на комисията 2015-02-17 14:45:00
Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 2015-03-02 14:00:00
Освобождаване на гаранция за изпълнение 2015-12-08 09:25:00
Договор № 15ДГ124 От дата: 2015-02-20 2015-03-10 15:50:00
Плащане по договор №: 15ДГ124 От дата: 2015-02-20 2015-07-24 15:10:00
Плащане по договор №: 15ДГ124 От дата: 2015-02-20 2015-07-03 14:45:00
Плащане по договор №: 15ДГ124 От дата: 2015-02-20 2015-07-24 15:05:00
Плащане по договор №: 15ДГ124 От дата: 2015-02-20 2015-07-03 14:30:00
Плащане по договор №: 15ДГ124 От дата: 2015-02-20 2015-10-02 10:30:00
Плащане по договор №: 15ДГ124 От дата: 2015-02-20 2015-05-08 14:05:00

<-- Обратно към поръчки