Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Текущи ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-06 18:01:00
№ 20150202JBwZ846275

Описание:

Предмет на обществената поръчка е извършването на СМР, свързани с довършителни ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив. 


Документи
04092015061802_DOCUMENTACIA-ALL-IN.pdf
04152015061802_PRILOJENIA-OBRAZCI-DOCX-XLS.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2015-02-13 11:02:00
Протокол №1 от работата на комисията по чл. 68, ал. 7 от ЗОП 2015-03-24 16:13:00
Съобщение за отваряне не ценовите оферти 2015-04-09 12:01:00
Решение за избор на изпълнител и протоколи от работата на комисията 2015-04-22 11:32:00
Информация за изпълнен договор 2015-08-06 15:42:00
Договор № 15ДГ452 От дата: 2015-05-22 2015-05-29 16:45:00
Плащане по договор №: 15ДГ452 От дата: 2015-05-22 2015-08-13 15:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15ДГ452 2015-10-05 11:07:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Текущи ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-05-12 16:08:30
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Текущи ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-05-12 16:08:49
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Текущи ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-05-12 16:09:36
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Текущи ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-05-12 16:09:52
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Текущи ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-05-12 16:10:08
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Текущи ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-06-01 09:19:39
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Текущи ремонтни дейности на Финален комплекс - Гребен олимпийски канал, СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив 2015-06-01 09:20:31

<-- Обратно към поръчки