Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция и обновяване на паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ І 21 - общ. зеленина, кв.12 по плана на кв. "Гладно поле"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-03-11 14:21:42
№ 20150310RotA1042659

Описание:

Предмет на обществената поръчка е строителен надзор при извършването на СМР, свързани с реконструкция и обновяване на зелени площи, обслужваща социална и техническа инфраструктура на обект: Паркова площ, гр. Пловдив, р-н Източен, УПИ I 21 - общ. Зеленина, кв. 12 по плана на кв. "Гладно поле”. Строежът на обекта е ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ съгласно разрешение за строеж издадено от главния архитект на община Пловдив във връзка с разпоредбите на Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ.


Документи
25282015111403_DOCUMENTACIA-ALL-IN-11.03.15.pdf
25372015111403_PRILOJENIA-OBRAZCI-DOCX-11.03.15.rar

ПубликацияДата
Разяснения 2015-03-18 10:35:00
Протокол от работата на комисията 2015-05-28 14:35:00
Съобщение за отваряне не ценовите оферти 2015-06-05 11:23:00
Решение за избор на изпълнител 2015-06-17 16:40:00
Протоколи от работата на комисията 2015-06-17 16:45:00
Информация за датата и основанието за приключване на договора 2016-01-08 16:10:00
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение 2016-01-15 08:55:00
Договор № 15ДГ725 От дата: 2015-08-07 2015-09-07 09:15:00

<-- Обратно към поръчки