Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив”, ДБФП №BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив в качеството си на бенефи

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-08-19 00:00:00
№ 20150325fngP1150738

Описание:ПубликацияДата
Договор № 15ДГ102 От дата: 2015-02-10 2015-03-04 15:45:00
Плащане по договор №: 15ДГ102 От дата: 2015-02-10 2015-03-20 08:05:00
Плащане по договор №: 15ДГ102 От дата: 2015-02-10 2015-08-10 16:57:45
Плащане по договор №: 15ДГ102 От дата: 2015-02-10 2015-12-29 16:45:00
Плащане по договор №: 15ДГ102 От дата: 2015-02-10 2016-01-15 16:51:10

<-- Обратно към поръчки