Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Доставки на месо и месни хранителни продукти, риба, яйца, млечни хранителни продукти и майонеза за нуждите на Община Пловдив, общинските предприятия и общинските социални заведения в гр. Пловдив"

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-03-30 16:19:14
№ 20150330NLYm1185602

Описание:Документи
23272015301603_Решение 15РОП27.PDF

ПубликацияДата
Информация за сключен договор 2015-05-25 17:40:00
Становище по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП 2015-05-29 11:10:00
Информация за изпълнението на договор 15ДГ357 2015-12-21 08:49:00
Освобождаване на гаранция за изпълнение по договор №15ДГ357 2015-12-21 11:01:00
Договор № № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-04-24 10:44:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-05-27 12:22:25
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-05-27 12:23:56
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-05-27 12:25:03
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-05-27 12:25:48
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 10:57:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:08:30
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:16:33
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:17:30
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:18:22
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:19:17
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:20:57
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:57:14
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 11:59:52
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:39:50
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:40:21
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:41:17
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:41:58
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:42:38
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:43:21
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:56:35
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:58:33
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 13:59:59
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 14:00:56
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-12 14:01:32
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-17 15:52:41
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:12:06
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:15:24
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:16:49
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:18:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:21:13
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:22:32
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:23:41
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:24:48
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:25:51
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-22 11:30:28
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:29:52
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:31:04
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:31:48
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:32:23
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:33:16
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:33:53
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:34:31
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:38:51
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:39:25
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:40:59
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-06-26 10:43:19
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-08 09:34:10
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-08 09:35:09
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-09 16:36:24
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-16 13:12:21
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-16 13:14:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-16 13:15:06
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-16 13:16:12
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-16 13:17:30
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-16 13:21:48
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-17 10:54:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-17 10:56:27
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-21 11:43:44
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-21 11:44:33
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-21 11:45:23
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-24 11:03:33
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-27 12:45:12
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-28 13:32:05
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-29 15:59:01
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-07-30 10:09:38
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-14 16:24:16
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-20 10:29:52
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-20 10:32:43
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-20 10:34:24
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-20 10:35:56
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-20 10:38:44
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-24 13:39:22
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-24 13:40:42
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-24 13:41:39
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-25 10:45:39
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-26 15:01:09
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-26 15:02:08
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:16:42
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:17:57
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:18:41
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:19:28
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:20:07
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:21:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:21:43
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:22:22
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:22:57
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:23:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:24:13
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:24:56
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:25:43
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:26:28
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:26:59
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:27:32
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:28:04
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:28:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:29:05
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:29:38
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:30:07
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:30:48
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:31:14
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:31:55
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-08-31 14:32:36
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-09-04 09:24:39
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-09-09 15:03:51
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-09-10 10:05:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-09-16 12:44:23
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-09-24 10:57:01
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-09-24 10:58:35
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-09-24 11:46:16
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-09-24 11:47:22
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-09-29 17:06:37
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-01 10:26:47
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-01 11:23:24
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-01 11:24:16
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-09 12:02:58
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-09 12:03:58
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-16 09:58:31
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-21 16:01:18
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-21 16:10:49
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-21 16:11:25
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-21 16:12:02
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-21 16:12:53
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 13:35:55
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 13:42:43
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 13:44:43
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 13:46:19
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 13:48:44
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 13:49:53
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 13:51:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 13:51:44
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 13:52:31
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:17:54
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:18:35
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:19:22
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:20:21
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:24:41
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:25:21
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:27:03
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:28:12
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:29:09
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:29:49
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:30:55
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:31:35
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:32:21
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:33:13
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:33:59
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:34:40
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:36:37
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:37:27
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:38:10
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:38:48
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:39:43
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:40:19
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:41:09
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:41:51
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:43:14
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 14:59:18
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 15:04:12
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 15:05:54
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 15:07:32
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 15:09:23
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 15:10:15
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-23 15:11:31
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-26 09:44:16
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-28 14:37:12
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-28 16:19:19
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-29 10:17:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-30 11:52:54
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-10-30 11:54:00
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 13:51:03
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:06:49
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:09:13
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:10:04
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:10:35
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:11:10
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:11:55
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:12:51
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-17 14:14:25
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-24 14:43:51
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-24 14:45:33
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-24 14:46:04
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-24 14:46:38
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2015-11-24 14:47:12
Плащане по договор №: № 15ДГ357 От дата: 2015-04-24 2016-02-23 15:12:06

<-- Обратно към поръчки