Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на градински/паркови пейки за нуждите на Община Пловдив през 2015г

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-04-15 13:00:00
№ 20150401oVmD1224192

Описание:

Доставка на 300-350 бр. градински/паркови пейки по спецификация


Документи
48092015151204_публична покана.pdf
48202015151204_договор проект.pdf
48342015151204_П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 Техническа спецификация.doc
48532015151204_Чертеж.pdf
49102015151204_Предложение за изпълнение на поръчката Приложение2.doc
49482015151204_ОБРАЗЕЦ-Ценово предложение.Приложение 3.doc
49592015151204_техническо предложение Приложение 4.doc
50132015151204_Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.47 зоп.doc
50232015151204_Декларация за изпълнени поръчки.doc
50332015151204_декларация приемане на договора.doc

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-04-17 15:50:00
протокол 2015-04-29 10:20:00
Договор № 7ГП/08.05.2015 От дата: 2015-05-08 2015-05-11 10:45:00
Плащане по договор №: 7ГП/08.05.2015 От дата: 2015-05-08 2015-05-28 15:30:00
Плащане по договор №: 7ГП/08.05.2015 От дата: 2015-05-08 2015-07-13 11:20:00
Плащане по договор №: 7ГП/08.05.2015 От дата: 2015-05-08 2015-09-16 13:00:00
Плащане по договор №: 7ГП/08.05.2015 От дата: 2015-05-08 2015-10-13 13:32:44
Плащане по договор №: 7ГП/08.05.2015 От дата: 2015-05-08 2015-12-15 09:51:42
Плащане по договор №: 7ГП/08.05.2015 От дата: 2015-05-08 2015-12-15 09:55:19

<-- Обратно към поръчки