Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-17 16:30:59
№ 20150415FxJZ1311047

Описание:Документи
35582015171604_Документация ПК.rar

ПубликацияДата
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2015-05-29 16:02:00
Решение за избор на изпълнител № 15РОП35(15)/23.06.2015 г. и Протоколи от работата на комисията 2015-06-23 16:35:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2016-10-03 13:55:00
Договор № 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-09-11 16:06:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-09-25 10:19:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-09-25 10:20:51
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-09-30 10:35:03
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-02 10:27:09
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-09 10:52:42
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-09 10:54:14
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-09 14:48:45
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-16 09:42:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-21 09:03:23
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-26 12:43:59
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-26 12:49:54
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-28 14:21:48
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-28 14:22:44
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-29 10:24:44
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-30 09:44:09
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-10-30 09:45:19
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-06 10:20:17
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-06 10:21:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-06 10:23:02
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-13 10:37:51
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-19 13:25:21
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-27 10:51:11
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-27 10:52:13
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-27 14:56:34
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 10:50:17
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 10:51:44
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-12-12 09:08:45
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-12-16 09:55:42
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-02 16:10:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:15:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:15:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:20:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:20:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:20:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:20:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-12-16 16:25:14
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-12-16 16:29:14
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:30:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:40:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:40:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-11-30 16:40:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-12-16 16:43:56
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-12-18 12:48:02
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-12-21 13:28:27
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2015-12-23 10:23:14
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-01-07 10:20:34
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-01-11 14:54:14
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-01-12 11:45:50
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-01-15 13:09:47
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-01-04 16:55:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-01-20 14:06:43
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-01-22 10:22:29
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-01-25 14:13:31
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-01-29 13:11:21
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-05 16:23:28
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-10 13:57:30
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-11 16:40:57
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-12 12:51:11
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-23 13:23:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-23 13:28:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-23 14:50:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-25 10:15:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-26 14:13:50
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-03-01 13:35:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-03-11 11:26:29
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-03-11 13:12:44
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-03-12 09:10:07
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-03-12 10:49:03
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-03-14 10:23:32
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-17 12:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-02-08 13:40:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-03-29 11:30:55
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-03-31 11:29:39
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-03-31 11:30:43
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-05 10:11:40
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-05 10:13:35
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-08 13:07:53
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-08 13:09:01
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-15 10:32:41
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-20 09:15:05
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-22 12:54:03
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-15 11:05:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-22 11:05:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:02:03
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:03:58
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:05:07
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:06:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:06:35
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:07:12
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:07:43
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:08:23
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:08:59
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:09:46
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:10:16
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:10:58
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:11:43
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-04-28 12:12:20
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-05-03 11:52:08
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-05-14 09:50:02
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-05-20 10:43:08
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-05-20 10:43:57
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-05-27 10:23:04
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-05-27 10:23:51
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-05-31 10:07:26
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-10 10:24:22
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-10 15:42:34
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-10 15:42:36
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-11 11:05:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-15 10:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-15 10:10:00
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-24 10:23:22
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-24 10:25:06
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-30 10:43:31
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-06-30 10:44:33
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-07-15 14:13:50
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-07-22 10:10:32
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-07-28 16:32:51
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-08-08 13:38:04
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-08-08 13:45:31
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-08-19 10:34:26
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-08-26 09:59:15
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-08-31 12:45:06
Плащане по договор №: 15ДГ758 От дата: 2015-08-14 2016-09-02 11:02:20
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка. 2015-07-15 10:31:27
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка. 2015-07-15 10:33:10
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка. 2015-07-15 10:34:12
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка. 2015-07-15 10:34:48
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка. 2015-09-09 13:34:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки и монтаж на автомобилни гуми за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка. 2015-09-09 13:36:00

<-- Обратно към поръчки