Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставка на специализирана градинска техника на нуждите на ОП " Градини и паркове"- Община Пловдив през 2015 г. в три обособени позиции

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-04-22 10:02:33
№ 20150416kuSG1338162

Описание:

Доставка на специализирана градинска техника за нуждите на ОП " Градини и паркове " - Община Пловдив през 2015 г в три обособени позиции"Обособена позиция 1- Машина за раздробяване на клони; Обособена позиция 2 - Ръчни моторни градински уреди; Обособена позиция 3- Специализирана косачна техника


Документи
57482015220904_публична покана.pdf
57572015220904_проект на договор.pdf
58102015220904_Техническа спецификация.doc
58262015220904_Предложение за изпълнение на поръчката Приложение2.doc
00132015221004_техническо предложение Приложение 3.doc
00232015221004_ОБРАЗЕЦ-Ценово предложение.Приложение 4.doc
00422015221004_декларация приемане на договора.doc
00532015221004_Декларация за изпълнени поръчки.doc
01032015221004_Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл.47 зоп.doc

ПубликацияДата
протокол 2015-05-11 10:00:00
Договор № 8ГП/13.05.2015 От дата: 2015-05-13 2015-05-14 11:10:00
Плащане по договор №: 8ГП/13.05.2015 От дата: 2015-05-13 2015-06-05 10:13:58
Договор № 9ГП/14.05.2015 От дата: 2015-05-14 2015-05-14 12:00:00
Плащане по договор №: 9ГП/14.05.2015 От дата: 2015-05-14 2015-05-22 14:38:13
Договор № 10ГП/14.05.2015 От дата: 2015-05-14 2015-05-15 11:00:00
Плащане по договор №: 10ГП/14.05.2015 От дата: 2015-05-14 2015-06-19 11:18:24

<-- Обратно към поръчки