Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

Доставки на дезинфекциращи препарати за професионална употреба за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-27 16:26:07
№ 20150422PzAM1380596

Описание:Документи
28512015271604_Документация ПК.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 от работата на комисията по чл. 68, ал. 7 от ЗОП 2015-05-28 10:00:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2015-06-09 13:19:00
Решение за избор на изпълнител № 15РОП38(11)/17.06.2015 г. 2015-06-18 09:53:00
Протоколи от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите 2015-06-18 09:57:00
Отговор на въпрос 2017-05-29 13:10:00
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2017-10-30 16:12:00
Договор № 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2015-08-05 16:31:00
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2015-09-16 16:48:11
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2015-09-29 14:17:24
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2015-10-29 10:15:22
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2016-02-24 13:32:00
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2016-02-24 13:34:11
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2016-03-12 09:11:24
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2016-05-03 11:53:51
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2016-05-11 10:01:31
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2016-06-24 10:31:18
Плащане по договор №: 15ДГ693 От дата: 2015-07-31 2016-08-12 11:46:03
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на дезинфекциращи препарати за професионална употреба за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка 2015-07-06 13:53:03
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Доставки на дезинфекциращи препарати за професионална употреба за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка 2015-08-05 16:14:00

<-- Обратно към поръчки