Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-24 15:06:36
№ 20150423kmRf1396571

Описание:Документи
08322015241504_Za sait.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-05-08 10:30:00
Протокол № 1 2015-06-30 15:13:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти от дата 14.07.2015 2015-07-14 16:10:00
Решение за класиране на участниците и избор на изпълнители 2015-08-07 15:45:00
Протокол №2 2015-08-07 15:45:00
Протокол №3 2015-08-07 15:45:00
Протокол №4 2015-08-07 15:45:00
Протокол №5 2015-08-07 15:45:00
Протокол №6 2015-08-07 15:45:00
Протокол №1 - Утвърден 2015-08-07 15:45:00
Информация за изпълнението на договор №15ДГ843 2015-11-11 15:07:00
Освобождаване на гаранция за изпълнение по договор №15ДГ847 2015-12-15 14:58:00
Договор № 15ДГ842 От дата: 2015-09-04 2015-10-04 13:15:00
Плащане по договор №: 15ДГ842 От дата: 2015-09-04 2016-01-18 10:18:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15ДГ842 2016-01-18 10:31:00
Договор № 15ДГ846 От дата: 2015-09-04 2015-10-04 13:20:00
Плащане по договор №: 15ДГ846 От дата: 2015-09-04 2015-12-03 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15ДГ846 2015-12-03 10:45:00
Договор № 15ДГ843 От дата: 2015-09-04 2015-10-04 13:25:00
Плащане по договор №: 15ДГ843 От дата: 2015-09-04 2015-11-06 15:43:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15ДГ843 2015-10-30 09:39:00
Договор № 15ДГ847 От дата: 2015-09-04 2015-10-04 13:30:00
Плащане по договор №: 15ДГ847 От дата: 2015-09-04 2015-12-09 16:54:00
Договор № 15ДГ844 От дата: 2015-09-04 2015-10-04 13:35:00
Плащане по договор №: 15ДГ844 От дата: 2015-09-04 2015-11-09 08:59:00
Плащане по договор №: 15ДГ844 От дата: 2015-09-04 2015-12-03 11:25:00
Плащане по договор №: 15ДГ844 От дата: 2015-09-04 2015-12-09 16:57:00
Плащане по договор №: 15ДГ844 От дата: 2015-09-04 2016-01-18 10:25:00
Договор № 15ДГ845 От дата: 2015-09-04 2015-10-04 13:40:00
Плащане по договор №: 15ДГ845 От дата: 2015-09-04 2015-11-09 08:57:00
Плащане по договор №: 15ДГ845 От дата: 2015-09-04 2015-12-03 11:20:00
Плащане по договор №: 15ДГ845 От дата: 2015-09-04 2015-12-09 16:56:00
Плащане по договор №: 15ДГ845 От дата: 2015-09-04 2016-01-18 10:20:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15ДГ845 2016-01-18 10:37:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-08-26 10:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-08-26 10:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-08-26 10:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-08-31 14:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-08-26 11:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-08-26 09:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-08-26 17:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-08-26 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-08-26 13:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-09-08 09:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-09-08 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-09-08 11:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-09-08 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-09-08 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-09-09 10:30:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Организиране и провеждане на обучения” в изпълнение на проект: „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европей 2015-09-08 14:35:00

<-- Обратно към поръчки