Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 Предоставяне на универсални пощенски услуги, Обособена позиция №2 Предоставяне на

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-04 15:29:43
№ 20150430uHkF1437135

Описание:

Обществената поръчка е за предоставяне на универсална и неуниверсална пощенски услуги за нуждите на Община Пловдив и структурните й звена.


Документи
32372015041505_Документация 04.05.2015.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-05-14 13:40:00
Решение за промяна и променени документи 2015-05-18 14:54:00
Протокол от работата на комисията 2015-08-17 12:55:00
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2015-09-09 13:05:00
Решение и Протоколи от работата на комисията 2015-09-18 13:55:00
Освобождаване на гаранции за участие 2015-11-03 11:05:00
Освобождаване на гаранции за участие 2015-11-06 16:05:00
Договор № 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2015-11-05 09:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2015-11-19 10:53:50
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2015-11-20 11:25:30
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2015-12-12 09:14:43
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2015-12-14 11:28:41
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2015-12-16 15:26:20
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2015-12-21 09:36:49
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2015-12-21 13:24:23
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2015-12-23 09:56:20
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-01-13 10:30:32
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-01-15 13:12:50
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-01-20 14:02:39
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-02-02 09:41:36
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-02-10 10:06:03
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-02-11 16:26:35
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-02-12 12:47:37
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-02-23 14:02:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-02-23 14:05:29
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-02-23 14:07:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-03-08 10:23:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-03-09 11:16:41
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-03-11 13:20:22
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-03-16 08:58:35
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-02-17 12:10:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-01-20 13:50:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-03-18 12:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-04-07 12:03:40
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-04-12 15:13:50
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-04-15 10:31:07
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-04-20 09:09:12
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-04-20 13:51:15
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-04-14 09:45:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-04-01 11:40:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-04-28 11:44:37
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-05-14 09:53:53
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-05-13 10:15:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-05-17 13:39:08
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-05-27 14:27:03
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-05-27 14:27:43
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-06-10 10:06:04
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-06-10 10:27:17
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-06-10 16:10:16
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-06-08 09:40:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-06-24 14:36:50
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-07-08 10:20:12
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-07-14 11:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-07-20 13:31:37
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-06-03 13:25:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-06-21 13:30:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-07-28 13:32:04
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-08-08 13:47:56
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-08-12 13:43:38
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-08-15 11:10:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-08-15 11:35:00
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-08-18 14:15:45
Плащане по договор №: 15ДГ1144 От дата: 2015-11-03 2016-08-12 16:30:00
Договор № 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-11-05 09:05:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-11-16 13:22:18
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-11-16 13:23:30
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-11-16 13:24:51
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-11-16 13:25:51
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-11-19 10:55:19
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-12-14 10:38:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-12-14 10:41:55
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-12-16 15:27:25
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-12-21 09:38:17
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-12-23 09:16:32
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2015-12-23 09:19:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-01-07 10:46:50
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-01-07 11:02:40
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-01-12 11:55:49
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-01-12 11:57:16
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-01-13 10:28:35
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-01-28 19:45:09
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-01-28 19:46:47
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-01-28 19:54:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-02 09:43:41
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-02 09:44:42
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-03 15:59:48
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-03 16:00:18
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-10 10:07:34
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-16 14:20:04
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-16 14:30:14
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-22 15:39:17
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-22 15:39:58
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-22 15:40:27
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-22 15:40:55
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-22 15:41:54
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-22 15:42:24
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-02-23 12:06:36
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-09 10:30:58
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-09 11:12:58
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-09 11:14:15
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-12 15:43:39
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-15 09:50:13
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-15 09:51:03
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-16 08:59:49
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-22 10:39:32
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-22 10:39:58
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-03-22 10:41:13
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-04-05 10:08:50
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-04-07 10:31:22
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-04-14 10:53:05
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-04-14 10:54:14
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-04-20 09:12:10
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-04-21 11:50:53
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-04-28 11:40:20
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-04-01 11:40:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-05-09 14:29:13
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-05-12 12:58:39
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-05-12 12:59:47
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-05-17 13:40:16
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-07 11:53:58
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-07 14:20:46
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-07 14:21:51
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-07 14:23:10
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-10 10:07:49
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-10 16:11:43
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-13 11:44:57
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-13 11:45:57
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-16 15:02:59
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-16 15:03:52
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-16 15:04:32
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-24 14:33:39
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-24 14:34:17
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-24 14:38:03
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-07-04 13:50:19
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-07-12 11:17:25
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-07-12 11:18:06
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-07-20 13:33:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-07-22 12:41:49
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-07-28 13:35:43
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-03 13:35:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-06-21 13:35:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-08-09 14:12:16
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-08-11 12:50:23
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-08-15 13:42:57
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-08-18 14:17:04
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-08-26 16:52:32
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-08-26 16:56:27
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-08-29 14:13:58
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-08-12 16:30:00
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-09-01 15:00:06
Плащане по договор №: 15ДГ1145 От дата: 2015-11-03 2016-09-01 15:01:35

<-- Обратно към поръчки