Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Доставка на обзавеждане за нуждите на Община Пловдив и звената на общинска бюджетна издръжка”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-05-29 14:36:00
№ 20150527tjaF1595089

Описание:

Поръчката има две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на мебели”, в която се включва доставката на корпусни мебели и мека мебел.

Обособена позиция № 2 „Доставка на офис столове”, в която се включва доставката на посетителски, работни и директорски столове.

Може да се подаде оферта за една или и за двете обособени позиции.

Поръчката се възлага за срок от 1 година, считано от датата на подписване на договора.

Поръчката и по двете си позиции е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в съответствие с разпоредбата на чл. 16г от ЗОП.


Документи
42362015291405_Документация профил на купувача.rar

ПубликацияДата
Протокол на комисията 2015-06-18 16:46:00
Договор № 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 2015-07-31 09:15:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 2015-09-30 14:12:20
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 2015-10-09 11:59:57
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 2015-11-17 14:44:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 2015-11-17 14:54:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 2016-04-28 10:20:17
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 2016-05-09 09:05:49
Плащане по договор №: 15ДГ671 От дата: 2015-07-29 2016-06-07 11:33:38
Договор № 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 2015-08-14 14:15:00
Плащане по договор №: 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 2015-09-25 17:11:02
Плащане по договор №: 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 2015-09-30 14:10:41
Плащане по договор №: 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 2015-10-06 10:03:00
Плащане по договор №: 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 2015-10-09 12:14:10
Плащане по договор №: 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 2015-11-02 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 2015-11-12 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 2016-04-05 10:05:47
Плащане по договор №: 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00
Плащане по договор №: 15ДГ756 От дата: 2015-08-14 0000-00-00 00:00:00

<-- Обратно към поръчки