Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

"Консултантски услуги за структуриране, подготовка, управление и отчитане на проект за завършване на обект: „Регионална инсталация за изгаряне на болнични отпадъци, гр. Пловдив“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-01 17:06:52
№ 20150623JIhW1690248

Описание:

Изпълнителят следва да предостави следните конкретни услуги:

1.    Изготвяне на план-програма за провеждане на обществени поръчки за довършване на обекта;

2.    Подготовка на тръжни документация за избор на изпълнител за довършване на проекта и помощ при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3.    Осигуряване на подкрепа и консултации на екипа за управление на проекта, съдействие по провеждането на кореспонденцията между Възложителя и финансиращата институция – Швейцарско правителство;

4.    Изготвяне на заявки за плащане и цялостно отчитане на проекта;

5.    Доклади за напредъка по проекта на всяко тримесечие до Община Пловдив и до финансиращата организация;

6.    Популяризиране на постигнатите резултати от изпълнението на проекта;

7.    Мониторинг.Документи
11032015011707_Документация.rar

ПубликацияДата
Съобщение 2015-07-08 11:35:00
Отговор на въпрос 2015-07-31 16:33:00
Отговор на въпрос 2015-08-03 15:13:00
Протоколи № 1 и № 2 2015-09-18 10:50:00
Съобщение за отваряне на ценовите оферти 2015-11-19 16:35:00
Протоколи на комисията 2015-12-21 13:37:00
Решение изпълнител 2015-12-21 13:39:00
Освобождаване на гаранции за участие 2016-01-15 09:37:00
освобождаване на гаранция за участие 2016-01-27 09:25:00
Прекратяване 2016-06-23 13:35:00
Освобождаване гаранции за участие 2016-07-11 13:59:00

<-- Обратно към поръчки