Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Становища на АОП по запитвания

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Обществени поръчки

„Продължение на ул. „Проф. Цветан Лазаров“ като елемент на първостепенната улична мрежа, попадаща в обхвата на кв.1 по плана на „ВСИ–МО“ гр.Пловдив” от кръстовището на ул. „Проф. Цветан Лазаров“ с ул.“Поручик Боян Ботев“ до кръстовището на ул. „Проф. Цвет

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-25 16:07:42
№ 20150623urvs1682603

Описание:Документи
10142015251606_Cvetan Lazarov.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-07-10 10:38:00
Протокол № 1 и № 2 от работата на комисията 2015-08-24 10:04:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2015-09-11 13:09:00
Решение за избор на изпълнител и Протоколи на комисията 2015-10-12 15:10:00
Освобождаване на гаранция за участие 2015-11-03 09:26:00
Договор № 15ДГ1271/23.12.2015г. 2016-01-22 14:01:00
Освобождаване на гаранции за участие 2016-01-22 14:03:00
Допълнително споразумение 2017-06-02 15:41:00
Обявление за приключване на договора 2018-03-20 15:57:00

<-- Обратно към поръчки